Našim cieľom je maximálne využitie potenciálu dieťaťa
podľa teórie "využi alebo navždy strať", "use it or lose it"

Vedecké štúdie dokazujú, že najzásadnejší rozvoj mozgu Vášho dieťaťa prebieha v období od jeho narodenia do 8 rokov.
Našim cieľom v English Kids Club je využiť tento prirodzený dar Vášho dieťaťa a ďalej ho rozvinúť a zabrániť tak nenávratnému zníženiu mozgovej kapacity dieťaťa v prípade ich nevyužitia. Vďaka tomuto bude dieťa výborne pripravené na proces učenia v škole a počas celého života.

Rozvíjame dieťa v týchto oblastiach:

  • Kvalitná výučba angličtiny (Helen Doron Early English)
  • Celý náš program prebieha IBA V ANGLIČTINE, nie sme bilingválna škôlka, ale čisto anglická škôlka. Vaše dieťa sa takto naučí jazyk veľmi rýchlo a prirodzene.

  • Montessori pedagogika
  • K využitiu potenciálu Vášho dieťaťa využívame Montessori pedagogiku. Každý náš pedagóg, ktorý pracuje so zásadami Montessori pedagogiky, je certifikovaným Montessori učiteľom.

Pravidelné krúžky v celodennom programe:

  • Hudobníček
  • Mini tanečná
  • Montessori pedagogika

Maria Montessori vošla do dejín pedagogiky ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete. Podľa Montessori deti, aby boli šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať. Trieda v Montessori škôlke im umožňuje pohybovať sa, dotýkať sa, manipulovať, skúmať, objavovať. Pripravené prostredie je vybavené materiálom, ktorý zodpovedá mentálnej úrovni dieťaťa. Ponúka aktivity, ktoré stimulujú záujem dieťaťa a uspokojujú jeho vnútorné potreby. Jednou z dôležitých vlastností pripraveného prostredia je, že všetko zariadenie je rozmermi prispôsobené deťom. Pripravené prostredie vyzýva dieťa samé k činnosti. Je potrebné, aby miestnosti, v ktorých sa deti po celý deň pohybujú, boli esteticky zladené, výzdoba musí byť však veľmi jednoduchá a funkčná (náučného charakteru), aby zbytočne neodpútavala pozornosť dieťaťa.

Naša Montessori trieda
Naša Montessori trieda

Naľavo náš matematický regál, napravo zmyslový materiál
Naľavo náš matematický regál, napravo zmyslový materiál

Napravo náš regál s materiálom z praktického života
Napravo náš regál s materiálom z praktické života

Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu rozdeleného do niekoľkých skupín podľa schopnosti, ktorú rozvíja. Materiál je krásny na vzhľad, príjemný na dotyk, dokáže vzbudiť pozornosť dieťaťa, je jasne štrukturovaný, navzájom na seba nadväzuje a zároveň umožňuje vlastnú kontrolu chýb. Je umiestnený v otvorených policových skrinkách, kedykoľvek prístupný dieťaťu. Vďaka dômyselnému materiálu zapája do činnosti všetky zmysly, rozvíja svoju motoriku a zároveň vykonáva základné cvičenia inteligencie (učí sa rozlišovať, selektovať, porovnávať, abstrahovať a klasifikovať).

Matúško v rámci praktickej časti Montessori pedagogiky premiestňuje vodu pomocou špongie z misky do misky – zamerané na jemnou motoriku a oboznámenie sa s vlastnosťami špongie
Matúško v rámci praktickej časti Montessori pedagogiky premiestňuje vodu pomocou špongie z misky do misky – zamerané na jemnou motoriku a oboznámenie sa s vlastnosťami špongie

Peťka si rozvíja jemnú motoriku pomocou pripínania štipcov na okraj misky. V pozadí materiál využívaný pre matematiku.
Peťka si rozvíja jemnú motoriku pomocou pripínania štipcov na okraj misky. V pozadí materiál využívaný pre matematiku.

Učiteľ v Montessori škôlke je “dynamickým spojivom” medzi pripraveným prostredím a dieťaťom. Starostlivo pripravuje prostredie. Pracuje s jednotlivcami alebo so skupinkami. Do koncentrovanej činnosti dieťaťa nezasahuje, neopravuje chyby. Ak dieťa nepracovalo správne, učiteľ mu môže materiál ešte raz predviesť. Dieťa samé príde na to, kde spravilo chybu. Ak učiteľ vidí, že dieťa činnosť nezvláda, nekritizuje ho, ale odloží materiál s vedomím, že dieťa ešte nie je pre túto činnosť zrelé. Učiteľ nikdy negatívne nehodnotí snahu alebo výkon dieťaťa.

Aďka s Teddy Bears skupinkou sadí kvety, deti denne s nadšením sledujú ako kvietky rastú
Aďka s Teaddy Bears skupinkou sadí kvety, deti denne s nadšením sledujú ako kvietky rastú

Netradičné metódy a učebné pomôcky dovoľujú už deťom v materskej škole získať vedomosti bežne dostupné až deťom základných škôl: písanie, čítanie, počítanie, násobenie, vhľad do desiatkovej sústavy, základné geometrické predstavy, orientácia na mape sveta, základné geografické pojmy, flóra a fauna jednotlivých svetadielov, elementárne predstavy o evolúcii a iné. Deťom je umožnené rozvíjať sa k samostatnosti v rôznych oblastiach praktického života, starostlivosti o seba a svoje okolie. Veľký dôraz sa kladie na ohľaduplné a zdvorilé správanie.

Maria Montessori ako prvá poukázala na význam faktu, že malé dieťa je schopné hravo a dokonale zvládnuť dva - tri jazyky, bez formálneho učenia sa, zatiaľ čo dospelí venujú štúdiu dlhé roky, a nikdy sa cudzí jazyk dokonale nenaučia.

V rámci praktickej výchovy si upratujeme triedu
V rámci praktickej výchovy si upratujeme triedu

Každý piatok si sami upratujeme triedu
Každý piatok si sami upratujeme triedu

V triede máme korytnačky, o ktoré sa každý deň staráme
V triede máme korytnačky, o ktoré sa každý deň staráme

V jasličkách sa starajú o rybku, pravidelne jej čistia akvárium
V jasličkách sa starajú o rybku, pravidelne jej čistia akvárium

Registrujte sa už dnes! Na január 2017 posledné 2 miesta! Objednajte sa na ukážkovú hodinu a zažite atmosféru nášho English Kids Clubu!