Základná škola

Montessori School

plynule nadväzuje na 1. anglickú škôlku a jasličky v Žiline English Kids Club. Program je u nás vedený bilingválnym spôsobom. Nadväzujeme tak na skúsenosti s výučbou anglického jazyka detí už od 3 mesiacov formou Helen Doron Early English (od 2008) a ďalej so vzdelávaním detí v anglickej škôlke a jasličkách English Kids Club od 1,5 roka do 6 rokov (od 2010).

Montessori School poskytuje vzdelanie pre prvý stupeň ZŠ formou pedagogiky Marie Montessori. Naším cieľom je poskytnúť alternatívu klasickému školstvu a prispôsobiť vzdelanie predovšetkým prirodzeným potrebám detí, ktoré sú pri klasickom spôsobe výučby potláčané do úzadia. Vďaka tomuto prístupu deti dokážu viac; staviame predovšetkým na ich silných stránkach a vychovávame z nich sebavedomých jedincov, ktorí sa budú vedieť lepšie zorientovať a uplatniť v dnešnom svete.

Pre zápis do 1. alebo 2. ročníka ZŠ, alebo iné informácie volajte na 0917 051 951. Viac informácií nájdete www.montessorischool.sk. Absolvovalo Vaše dieťa zápis už inde? Nie je to prekážka! Zavolajte nám.