Mesačné školné v prípade jaslí

Popis

Do jasličiek prijímame deti od 1,5 roka. Našim cieľom je poskytnúť im bezpečné a láskyplné prostredie, aby ich adaptácia na život v škôlke prebehla čo najcitlivejšie k ich potrebám. 

Vek do troch rokov je ten najdôležitejší pre formovanie osobnosti dieťaťa. Formuje sa ich prístup k iným ľuďom, k sebe samým, k hodnotám, k estetike, k poriadku atď. Ich myseľ je do troch rokov otvorená, vstupuje do nej všetko, čo sa v okolí odohráva. Preto si maximálne dávame záležať na tom, ako ich vedieme, čomu ich učíme a aký svet im ukazujeme. 

V rámci motessori pedagogiky pracujeme na samostatnosti detí, vytvárame im príležitosti, aby zažili úspech a budovali svoje sebavedomie. Robíme množstvo praktických vecí z domácnosti, z kuchyne a pod., rozvíjame ich jemnú motoriku, ktorá je veľmi dôležitá pre rozvoj potenciálu každého dieťaťa. 

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Čím skôr sa s ňou dieťa zoznámi, tým prirodzenejšie ju v živote bude používať. 

Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Trieda
 • Cena 369€
 • Vek1,5 - 3 roky
 • V čase 7-17:00 hod.
 • Capacity
 • Duration
Kontaktný formulár

What you learn

 • Learning by exploration
 • Building communication skills
 • Encouraging positive peer interaction
 • Theme based Concept Time
 • Math Readiness
 • Language Readiness
 • Opportunities for fine and gross motor
 • Promoting cognitive development

Activities Involved

 • Sensory Time
 • Story Time
 • Water Play
 • Sand Play
 • Creative Time
 • Library Time
 • Puppet shows and skits
 • Free Play with Technology Corner

What parents say

“My child loves learning, can think critically, and has an amazing educational base. Both kids are comfortable speaking in public and they have great memories with wonderful role models.”
Claire Stone
Parents

Mesačné školné v škôlke

Popis

V škôlke je našim cieľom využiť potenciál každého dieťaťa. Deti majú k dispozícii množstvo montessori pomôcok, které pôsobia na ich zmysly, rozvíjajú jemnú motoriku, ich logické myslenie, nemajú strach z chýb. Už v tomto veku sa deti zoznamujú s matematikou, písaním, čítaním a širokými témami z oblasti geografie, zoológie, biológie, atď. Všetko sa však odohráva prirodzeným spôsobom na základe práce s prepracovaným montessori materiálom, prostredníctvom zaujímavých prezentácií učiteľov, bez memorovania. Nezabúdame ani na praktické veci, ako je starostlivosť o svoje prostredie, o zvieratá, ekológiu. Pečieme, sadíme, robíme pokusy, tvoríme, prezentujeme, hýbeme sa… Program je u nás veľmi pestrý. Príďte sa pozrieť!

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Deti odchádzajú do školy s plynulou znalosťou angličtiny a so zážitkami a znalosťami, na ktorých môžu ďalej úspešne stavať. Z maličkých detí v jasličkách sa z nich stanú jedinečné osobnosti podporované svojimi učiteľmi. 

Trieda
 • Cena 349€
 • Vek3-6 rokov
 • V čase7-17:00 hod.
 • Capacity
 • Duration
Kontaktný formulár