Popis

Do jasličiek prijímame deti od 1,5 roka. Našim cieľom je poskytnúť im bezpečné a láskyplné prostredie, aby ich adaptácia na život v škôlke prebehla čo najcitlivejšie k ich potrebám. 

Vek do troch rokov je ten najdôležitejší pre formovanie osobnosti dieťaťa. Formuje sa ich prístup k iným ľuďom, k sebe samým, k hodnotám, k estetike, k poriadku atď. Ich myseľ je do troch rokov otvorená, vstupuje do nej všetko, čo sa v okolí odohráva. Preto si maximálne dávame záležať na tom, ako ich vedieme, čomu ich učíme a aký svet im ukazujeme. 

V rámci motessori pedagogiky pracujeme na samostatnosti detí, vytvárame im príležitosti, aby zažili úspech a budovali svoje sebavedomie. Robíme množstvo praktických vecí z domácnosti, z kuchyne a pod., rozvíjame ich jemnú motoriku, ktorá je veľmi dôležitá pre rozvoj potenciálu každého dieťaťa. 

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Čím skôr sa s ňou dieťa zoznámi, tým prirodzenejšie ju v živote bude používať. 

Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Trieda
 • Cena 329€
 • Vek1,5 - 3 roky
 • V čase 7-17:00 hod.
Kontaktný formulár

What you learn

 • Learning by exploration
 • Building communication skills
 • Encouraging positive peer interaction
 • Theme based Concept Time
 • Math Readiness
 • Language Readiness
 • Opportunities for fine and gross motor
 • Promoting cognitive development

Activities Involved

 • Sensory Time
 • Story Time
 • Water Play
 • Sand Play
 • Creative Time
 • Library Time
 • Puppet shows and skits
 • Free Play with Technology Corner

What parents say

“My child loves learning, can think critically, and has an amazing educational base. Both kids are comfortable speaking in public and they have great memories with wonderful role models.”
Claire Stone
Parents