369€

Jasličky

Do jasličiek prijímame deti od 1,5 roka. Našim cieľom je poskytnúť im bezpečné a láskyplné prostredie, aby ich adaptácia na život v škôlke prebehla čo najcitlivejšie k ich potrebám.

  • Vek: 1,5 - 3 roky
  • V čase: 7-17:00 hod.
  • Capacity:
Pridať sa k tejto triede
349€

Škôlka

V škôlke je našim cieľom využiť potenciál každého dieťaťa. Deti majú k dispozícii množstvo montessori pomôcok, které pôsobia na ich zmysly, rozvíjajú jemnú motoriku…

  • Vek: 3 - 6 rokov
  • V čase: 7-17:00 hod.
  • Capacity:
Pridať sa k tejto triede
360€

Základná škola

S nami môžete aj po ukončení našej škôlky, kde sa deti stretávali s odlišným prístupom ako v klasickom školstve, pokračovať v našej Montessori School.

  • Vek: 6 - 15 rokov
  • V čase: 7:30-16:00 hod.
  • Capacity:
Pridať sa k tejto triede
circle_2