Jasličky

Popis

Do jasličiek prijímame deti od 1,5 roka. Našim cieľom je poskytnúť im bezpečné a láskyplné prostredie, aby ich adaptácia na život v škôlke prebehla čo najcitlivejšie k ich potrebám. 

Vek do troch rokov je ten najdôležitejší pre formovanie osobnosti dieťaťa. Formuje sa ich prístup k iným ľuďom, k sebe samým, k hodnotám, k estetike, k poriadku atď. Ich myseľ je do troch rokov otvorená, vstupuje do nej všetko, čo sa v okolí odohráva. Preto si maximálne dávame záležať na tom, ako ich vedieme, čomu ich učíme a aký svet im ukazujeme. 

V rámci motessori pedagogiky pracujeme na samostatnosti detí, vytvárame im príležitosti, aby zažili úspech a budovali svoje sebavedomie. Robíme množstvo praktických vecí z domácnosti, z kuchyne a pod., rozvíjame ich jemnú motoriku, ktorá je veľmi dôležitá pre rozvoj potenciálu každého dieťaťa. 

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Čím skôr sa s ňou dieťa zoznámi, tým prirodzenejšie ju v živote bude používať. 

Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Trieda
  • Vek1.5 - 3 roky
Kontaktný formulár

What parents say

“My child loves learning, can think critically, and has an amazing educational base. Both kids are comfortable speaking in public and they have great memories with wonderful role models.”
Claire Stone
Parents

Škôlka

Popis

V škôlke je našim cieľom využiť potenciál každého dieťaťa. Deti majú k dispozícii množstvo montessori pomôcok, které pôsobia na ich zmysly, rozvíjajú jemnú motoriku, ich logické myslenie, nemajú strach z chýb. Už v tomto veku sa deti zoznamujú s matematikou, písaním, čítaním a širokými témami z oblasti geografie, zoológie, biológie, atď. Všetko sa však odohráva prirodzeným spôsobom na základe práce s prepracovaným montessori materiálom, prostredníctvom zaujímavých prezentácií učiteľov, bez memorovania. Nezabúdame ani na praktické veci, ako je starostlivosť o svoje prostredie, o zvieratá, ekológiu. Pečieme, sadíme, robíme pokusy, tvoríme, prezentujeme, hýbeme sa… Program je u nás veľmi pestrý. Príďte sa pozrieť!

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Deti odchádzajú do školy s plynulou znalosťou angličtiny a so zážitkami a znalosťami, na ktorých môžu ďalej úspešne stavať. Z maličkých detí v jasličkách sa z nich stanú jedinečné osobnosti podporované svojimi učiteľmi. 

Trieda
  • Vek3 - 6 rokov
Kontaktný formulár

What parents say

“My child loves learning, can think critically, and has an amazing educational base. Both kids are comfortable speaking in public and they have great memories with wonderful role models.”
Claire Stone
Parents

Základná škola

Popis

S nami môžete aj po ukončení našej škôlky, kde sa deti stretávali s odlišným prístupom ako v klasickom školstve, pokračovať v našej Montessori School. Využívame opäť montessori pedagogiku a vedieme deti odlišným spôsobom než v klasickej škole. Deti sa voľne pohybujú v triede, sami si volia aktivity, ktorým sa chcú v daný čas venovať, čo využíva ich silnú vnútornú motiváciu, pracujú v skupinách, bez známkovania, stresov a domácich úloh. Okrem učiva predovšetkým podporujeme rozvoj osobnosti detí, ich záujmy, jedinečnosť a schopnosti potrebné na trhu práce, ale aj v osobnom živote (spolupráca, schopnosť prezentovania, time management, schopnosť pomenovať, čo ma baví, čo ma robí v živote štastným). Ponúkame úžasné sociálne prostredie a krásne vzťahy medzi deťmi navzájom, aj medzi učiteľmi, deťmi aj rodičmi. Rešpektujúca komunikácia je u nás základ. Učiteľ je dieťaťu sprievodcom na ceste za jeho vzdelaním. 

Veľký dôraz opäť kladieme na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a jeho praktické využívanie.

Trieda
  • Vek6 - 15 rokov
Kontaktný formulár

What parents say

“My child loves learning, can think critically, and has an amazing educational base. Both kids are comfortable speaking in public and they have great memories with wonderful role models.”
Claire Stone
Parents