Jasličky

Popis

Do jasličiek prijímame deti od 1,5 roka. Našim cieľom je poskytnúť im bezpečné a láskyplné prostredie, aby ich adaptácia na život v škôlke prebehla čo najcitlivejšie k ich potrebám. 

Vek do troch rokov je ten najdôležitejší pre formovanie osobnosti dieťaťa. Formuje sa ich prístup k iným ľuďom, k sebe samým, k hodnotám, k estetike, k poriadku atď. Ich myseľ je do troch rokov otvorená, vstupuje do nej všetko, čo sa v okolí odohráva. Preto si maximálne dávame záležať na tom, ako ich vedieme, čomu ich učíme a aký svet im ukazujeme. 

V rámci motessori pedagogiky pracujeme na samostatnosti detí, vytvárame im príležitosti, aby zažili úspech a budovali svoje sebavedomie. Robíme množstvo praktických vecí z domácnosti, z kuchyne a pod., rozvíjame ich jemnú motoriku, ktorá je veľmi dôležitá pre rozvoj potenciálu každého dieťaťa. 

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Čím skôr sa s ňou dieťa zoznámi, tým prirodzenejšie ju v živote bude používať. 

Pomôž mi, aby som to dokázal sám!

Trieda
 • Cena 369€
 • Vek1,5 - 3 roky
 • V čase7-17:00 hod.
 • Capacity
 • Duration
Kontaktný formulár

Škôlka

Popis

V škôlke je našim cieľom využiť potenciál každého dieťaťa. Deti majú k dispozícii množstvo montessori pomôcok, které pôsobia na ich zmysly, rozvíjajú jemnú motoriku, ich logické myslenie, nemajú strach z chýb. Už v tomto veku sa deti zoznamujú s matematikou, písaním, čítaním a širokými témami z oblasti geografie, zoológie, biológie, atď. Všetko sa však odohráva prirodzeným spôsobom na základe práce s prepracovaným montessori materiálom, prostredníctvom zaujímavých prezentácií učiteľov, bez memorovania. Nezabúdame ani na praktické veci, ako je starostlivosť o svoje prostredie, o zvieratá, ekológiu. Pečieme, sadíme, robíme pokusy, tvoríme, prezentujeme, hýbeme sa… Program je u nás veľmi pestrý. Príďte sa pozrieť!

Komunikácia prebieha iba v angličtine. Deti odchádzajú do školy s plynulou znalosťou angličtiny a so zážitkami a znalosťami, na ktorých môžu ďalej úspešne stavať. Z maličkých detí v jasličkách sa z nich stanú jedinečné osobnosti podporované svojimi učiteľmi. 

Trieda
 • Cena 349€
 • Vek3 - 6 rokov
 • V čase7-17:00 hod.
 • Capacity
 • Duration
Kontaktný formulár

Základná škola

Popis

S nami môžete aj po ukončení našej škôlky, kde sa deti stretávali s odlišným prístupom ako v klasickom školstve, pokračovať v našej Montessori School. Využívame opäť montessori pedagogiku a vedieme deti odlišným spôsobom než v klasickej škole. Deti sa voľne pohybujú v triede, sami si volia aktivity, ktorým sa chcú v daný čas venovať, čo využíva ich silnú vnútornú motiváciu, pracujú v skupinách, bez známkovania, stresov a domácich úloh. Okrem učiva predovšetkým podporujeme rozvoj osobnosti detí, ich záujmy, jedinečnosť a schopnosti potrebné na trhu práce, ale aj v osobnom živote (spolupráca, schopnosť prezentovania, time management, schopnosť pomenovať, čo ma baví, čo ma robí v živote štastným). Ponúkame úžasné sociálne prostredie a krásne vzťahy medzi deťmi navzájom, aj medzi učiteľmi, deťmi aj rodičmi. Rešpektujúca komunikácia je u nás základ. Učiteľ je dieťaťu sprievodcom na ceste za jeho vzdelaním. 

Veľký dôraz opäť kladieme na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a jeho praktické využívanie.

Trieda
 • Cena 360€
 • Vek6 - 15 rokov
 • V čase7:30-16:00 hod.
 • Capacity
 • Duration
Kontaktný formulár