Popis

S nami môžete aj po ukončení našej škôlky, kde sa deti stretávali s odlišným prístupom ako v klasickom školstve, pokračovať v našej Montessori School. Využívame opäť montessori pedagogiku a vedieme deti odlišným spôsobom než v klasickej škole. Deti sa voľne pohybujú v triede, sami si volia aktivity, ktorým sa chcú v daný čas venovať, čo využíva ich silnú vnútornú motiváciu, pracujú v skupinách, bez známkovania, stresov a domácich úloh. Okrem učiva predovšetkým podporujeme rozvoj osobnosti detí, ich záujmy, jedinečnosť a schopnosti potrebné na trhu práce, ale aj v osobnom živote (spolupráca, schopnosť prezentovania, time management, schopnosť pomenovať, čo ma baví, čo ma robí v živote štastným). Ponúkame úžasné sociálne prostredie a krásne vzťahy medzi deťmi navzájom, aj medzi učiteľmi, deťmi aj rodičmi. Rešpektujúca komunikácia je u nás základ. Učiteľ je dieťaťu sprievodcom na ceste za jeho vzdelaním. 

Veľký dôraz opäť kladieme na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a jeho praktické využívanie.

Trieda
  • Vek6 - 15 rokov
Kontaktný formulár

What parents say

“My child loves learning, can think critically, and has an amazing educational base. Both kids are comfortable speaking in public and they have great memories with wonderful role models.”
Claire Stone
Parents