Popis

S nami môžete aj po ukončení našej škôlky, kde sa deti stretávali s odlišným prístupom ako v klasickom školstve, pokračovať v našej Montessori School. Využívame opäť montessori pedagogiku a vedieme deti odlišným spôsobom než v klasickej škole. Deti sa voľne pohybujú v triede, sami si volia aktivity, ktorým sa chcú v daný čas venovať, čo využíva ich silnú vnútornú motiváciu, pracujú v skupinách, bez známkovania, stresov a domácich úloh. Okrem učiva predovšetkým podporujeme rozvoj osobnosti detí, ich záujmy, jedinečnosť a schopnosti potrebné na trhu práce, ale aj v osobnom živote (spolupráca, schopnosť prezentovania, time management, schopnosť pomenovať, čo ma baví, čo ma robí v živote štastným). Ponúkame úžasné sociálne prostredie a krásne vzťahy medzi deťmi navzájom, aj medzi učiteľmi, deťmi aj rodičmi. Rešpektujúca komunikácia je u nás základ. Učiteľ je dieťaťu sprievodcom na ceste za jeho vzdelaním. 

Veľký dôraz opäť kladieme na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a jeho praktické využívanie.

Trieda
  • Cena 360€
  • Vek6 - 15 rokov
  • V čase7:30-16:00 hod.
  • Capacity
  • Duration
Kontaktný formulár